BUY WITH CONFIDENCE, Buy diamonds with Certificate

ซื้อเพชรด้วยความสบายใจ ว่าได้เพชรแท้ เพชรสวยคุณภาพดี ตรงตามที่ตั้งใจไว้
ร้านเพชร ชาร์เม่ นำเสนอแต่เพชรใบเซอร์มาตราฐานสากล GIA, HRD ที่ทั่วโลก ยอมรับเท่านั้น

ต้องการความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องเพชร สอบถามมาได้นะคะ
ร้านเพชร ชาร์เม่ ยินดีบริการค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย

เบื้องต้น  สิ่งที่ลูกค้าควรรู้ เพื่อความสบายใจ ในการซื้อเพชร ว่า Certificate ที่อยู่ในมือเรานั้น เป็นของ HRD, GIA ที่เราซื้อนั้นเป็นของจริง เราสามารถตรวจสอบกลับไปที่สถาบันได้ว่า มีเลขที่บนใบ Certificate ตรงกับเอกสารในมือเรา เพื่อยืนยันความถูกต้องได้ง่ายๆ ค่ะ

 โดยแยกการตรวจสอบ ตามแต่ละสถาบัน ผ่าน ลืงค์ ด้านล่างนี้ค่ะ
 
GIA Certificate : ใบเซอร์ของสถาบัน GIA
https://www.gia.edu/report-check-landing
 
HRD Certificate : ใบเซอร์ของสถาบัน HRD
https://my.hrdantwerp.com/?id=34&record_number=%3Ccertnumber

Review อื่นๆ

"BW Store Product" was added to wishlist